People

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด แต่งตั้ง มร. ชิวาภาดา เรย์ ผู้อำนวยการ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กรุงเทพฯ. บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ประกาศแต่งตั้ง มร. ชิวาภาดา เรย์ ผู้อำนวยการ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งต่อจาก มร. มิเกล ญาเบรส-โปห์ล

บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด แต่งตั้ง มร. ชิวาภาดา เรย์ ผู้อำนวยการ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้นำเข้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Read More »

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย แต่งตั้ง คุณจริยา คูนลินทิพย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรก ดูแลการดำเนินงานตลาดประเทศไทย

กรุงเทพ. บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งคุณจริยา คูนลินทิพย์ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยจะดูแลด้านการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย รวมไปถึงธุรกิจการให้บริการสินเชื่อสำหรับผู้จำหน่ายรถยนต์

บีเอ็มดับเบิลยู ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ประเทศไทย แต่งตั้ง คุณจริยา คูนลินทิพย์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรก ดูแลการดำเนินงานตลาดประเทศไทย Read More »

Scroll to Top