ความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎหมายปกป้องข้อมูล: BMW (Thailand) Co. Ltd.

คุกกี้และการปรับแต่ง

เนื้อหาต่อจากนี้อธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเราในการใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เรายังเปิดโอกาสให้คุณแก้ไขความยินยอมของคุณในการใช้งานข้อมูลของเรา และในการเพิกถอนความยินยอมของคุณเมื่อต้องการ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้และเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลทางเว็บ เช่น Local Storage และ Session Storage หรือที่เรียกเป็น “คุกกี้” ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราโดยคุณ ทันทีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ไปยังอุปกรณ์ปลายทางของคุณ ซึ่งจะเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เทคโนโลยีจากภายนอก เช่น สคริปต์ พิกเซลและแท็กที่เราผนวกไว้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะมีการฝังคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของคุณเช่นกัน เนื้อหาต่อจากนี้อธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยเรา และการปรับแต่งค่าตามความต้องการของคุณ

วัตถุประสงค์ของคุกกี้

คุกกี้ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์หลายอย่างเพื่อให้การสืบค้นเนื้อหาออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามนี้ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ปลายทางตัวเดิมและเบราเซอร์เดิม คุกกี้บางตัวมีความจำเป็นสำหรับการทำงานและดูแลรักษาเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากช่วยให้เราสามารถ:

  • จัดบริการในแบบที่คุณคาดหวังได้เสมอ
  • นำเสนอข้อมูลที่เจาะจงและเหมาะสมกับคุณ
  • นำเสนอข้อมูลออนไลน์ที่ไร้รอยต่อและสะดวกสบาย

การตรวจจำและตอบสนอง

คุกกี้จะแสดงให้เราทราบว่าคุณใช้และมีการโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร เช่น เมื่อมีการบันทึกการตั้งค่าและ ID ผู้ใช้ของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราสามารถ:

  • นำเสนอเพจเนื้อหาที่เฉพาะตัวกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • รับการแจ้งเตือนค่าปรับแต่งส่วนบุคคลของคุณ
  • แนะนำเนื้อหาหรือหน้าเพจที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมมีการใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไร และทำให้สามารถปรับปรุงการนำเสนอได้ตามความจำเป็น เช่น คุกกี้อาจช่วยในการวิเคราะห์ว่าข้อมูลประเภทใดที่เป็นที่นิยม และนำเสนอหัวข้อที่ใกล้เคียงกันที่อาจเหมาะสมสำหรับผู้เยี่ยมชมของเรา ซึ่งจะทำให้เราสามารถ:

  • ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของเราและนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานออนไลน์ที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น
  • ทดลองแนวทางต่าง ๆ และนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมของเรามากที่สุด

การโฆษณาประชาสัมพันธ์และปรับกลุ่มเป้าหมาย

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้ในการปรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายความว่าคุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลจากประวัติการเยี่ยมชมของคุณเพื่อติดตามสิ่งที่คุณสนใจและการทำรายการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา วิธีนี้จะช่วยให้เราหรือพันธมิตรโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเราสามารถนำเสนอเนื้อหาต่อไปนี้กับคุณ:

  • ข้อมูลโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราในเว็บไซต์อื่นที่สอดคล้องกับประวัติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยคุณ
  • ข้อมูลที่สอดคล้องและเฉพาะตัวสำหรับคุณเพื่อให้โฆษณาที่จัดแสดงตรงกับความสนใจของคุณ

หมวดหมู่ของคุกกี้

คุกกี้สำหรับการประมวลผลข้อมูลและคุกกี้ที่เกี่ยวข้องอาจถูกนำมาใช้กับเว็บไซต์ของเรา เราได้จัดแบ่งการประมวลผลข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและวัตถุประสงค์การใช้งาน เป้าหมายที่คาดหวังสำหรับหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมีระบุไว้ในหน้านี้ ความยินยอมของคุณตามหมวดหมู่ต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่นี่เช่นกัน แต่ละหมวดหมู่จะระบุการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และคุกกี้ที่มักใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดหมู่ของคุกกี้ที่ด้านบนของเพจนี้ในหัวข้อ “การปรับแต่งและรายละเอียด”

คุณต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้ใช้เพื่อให้การสืบค้นเนื้อหาออนไลน์ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บการตั้งค่าทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เกือบทุกแห่งมีการใช้งานคุกกี้ ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดโดยอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณ ครั้งถัดไปที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยใช้อุปกรณ์เดียวกัน เว็บไซต์จะจดจำคุณและแสดงเนื้อหาเฉพาะตามความต้องการและความสนใจของคุณ คุกกี้ที่กล่าวถึงต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่ม HTML5 Session Web Storage และ HTML5 Local Web Storage

คุกกี้โดยตรง (FIRST PARTY)

คุกกี้โดยตรงคือคุกกี้ที่เราหรือผู้ให้บริการภายใต้สัญญาข้อตกลงของเราจัดไว้ในเว็บไซต์ซึ่งมีกาโต้ตอบกับคุณเมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้จากภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีเนื้อหาจากผู้ให้บริการอื่น ๆ (ผู้ให้บริการจากภายนอก) ที่มีคุกกี้ใช้งานของตนเอง ผู้ให้บริการจากภายนอกอาจติดตั้งคุกกี้ไว้ระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยคุณเพื่อร้องขอข้อมูล เช่น ข้อมูลเว็บไซต์ของเราที่มีการโหลด กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการจากภายนอกดังกล่าวเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ ในรายละเอียดจากหัวข้อ “การปรับแต่งและรายละเอียด” คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการจากภายนอกที่เกี่ยวข้องและข้อมูลอ้างอิงคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านี้ คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้จากผู้ให้บริการจากภายนอกได้ทุกเมื่อโดยใช้ฟังก์ชั่นที่มีจัดไว้ในเว็บไซต์ของเรา เมื่อมีการปฏิเสธคุกกี้จากภายนอกทั้งหมด เราจะสามารถจัดฟังก์ชั่นการใช้งานในเว้บไซต์ของเราที่เกี่ยวข้องกับคุกกี้เหล่านี้ ในกรณีนี้ ส่วนเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่มีเนื้อหาจากภายนอกอยู่ด้วยที่ต้องอาศัยคุกกี้จากภายนอกจะไม่สามารถเปิดให้คุณใช้งาน จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลนี้ให้คุณทราบ หากคุณยังต้องการสืบค้นเนื้อหาที่ไม่พร้อมใช้งานในเว็บไซต์ คุณจะต้องยอมรับการใช้คุกกี้วิเคราะห์ข้อมูลและคุกกี้ด้านการตลาด กรุณาใช้ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของบุคคลภายนอกได้จากรายการคุกกี้ที่จัดทำไว้ให้ (เช่น แท็ก สคริปต์ พิกเซล)

การปฏิเสธคุกกี้

ขณะปฏิเสธคุกกี้ที่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะตอบรับการตัดสินใจของคุณและไม่ติดตั้งคุกกี้ที่คุณไม่ให้ความยินยอม หากคุณเพิกถอนความยินยอมสำหรับคุกกี้ เราจะหยุดติดตั้งคุกกี้ที่ต้องขอความยินยอมเหล่านี้นับตั้งแต่ที่คุณเข้าไปยังหน้าเพจถัดไป เราจะลบคุกกี้โดยตรงที่มีหากในทางเทคนิคสามารถทำได้ และคุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหรือคุกกี้ด้านการตลาดได้เช่นกัน ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวจะทำให้เราไม่สามารถทราบได้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรในเว็บไซต์ของเรา และไม่สามารถปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมได้ เราไม่สามารถลบคุกกี้จากภายนอก หากคุณต้องการลบคุกกี้จากภายนอกทั้งหมด กรุณาเข่าไปที่ส่วนการตั้งค่าของเบราเซอร์ของคุณ และขอแจ้งให้ทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ของคุณจะทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโฆษณาประชาสัมพันธ์น้อยลง ซึ่งหมายความว่าโฆษณาที่จัดแสดงอาจไม่ตรงกับความต้องการของคุณ

การจัดการคุกกี้ในเบราเซอร์ของคุณ

คุณสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ผ่านคุณสมบัติที่กล่าวไปข้างต้นในเว็บไซต์ของเรา และโดยการปรับแต่งค่าเบราเซอร์ของคุณ (เปิดใช้งาน ปิดใช้งานหรือลบ) เบราเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถจัดการคุกกี้โดยการตอบรับหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด ไปที่หัวข้อความช่วยเหลือของเบราเซอร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการและลบคุกกี้ ขณะแก้ไขค่าคุกกี้ของคุณ คุกกี้บางส่วนอาจถูกบล็อคไว้ ในกรณีนี้คุณอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเราอาจไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาบางอย่างที่คุณเคยดูหรือใช้งานก่อนหน้านี้

Scroll to Top