ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบตามกฎหมาย

บีเอ็มดับเบิลยูรู้สึกขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์และการเข้าชมเว็บไซต์นี้

การป้องกันข้อมูล

เมื่อใช้บริการของเราคุณอาจถูกร้องขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคล การให้ข้อมูลนี้ถือเป็น ความสมัครใจ

การป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยจะไม่ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าคนพิเศษ การส่งไปรษณีย์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้กับบริษัทอื่นๆ ในเครือบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยขอประกาศว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

ลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์บีเอ็มดับเบิลยูเอจี มิวนิก ประเทศเยอรมนี สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุของวัตถุดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆ อีก บางเว็บไซต์ของบีเอ็มดับเบิลยูอาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม

การรับประกันและความรับผิด

ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำ “อย่างที่เป็น” และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงหรือเป็นนัย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันใดๆ ที่เป็นนัยถึงความพร้อมในการขาย ความพร้อมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ขณะที่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย บีเอ็มดับเบิลยูเอจี และบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยจะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล บีเอ็มดับเบิลยูเอจีและบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของบีเอ็มดับเบิลยูเอจี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย ชื่อรุ่น โลโก้ และตราสัญลักษณ์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น

ใบอนุญาต

บีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปพยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปจำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือบีเอ็มดับเบิลยูกรุ๊ปหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

การใช้เฟสบุ๊คโซเชียลปลั๊กอินบน www.bmw.co.th

จุดเด่นอย่างหนึ่งของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจีบนโดเมน www.bmw.co.th คือการใช้โซเชียลปลั๊กอิน (‘plugins’) จากเครือข่ายสังคม facebook.com ซึ่งดำเนินการโดย Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’) ปลั๊กอินเหล่านี้จะบ่งชี้โดยโลโก้เฟสบุ๊ค

เมื่อคุณเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจีบนโดเมน www.bmw.co.th บราวเซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์เฟสบุ๊ค เนื้อหาข้อมูลของปลั๊กอินจะถูกโอนถ่ายโดยเฟสบุ๊คไปยังบราวเซอร์ของคุณโดยตรง ซึ่งจะรวมเข้ากับเว็บไซต์ต่อไป

การผสานการทำงานกับปลั๊กอินทำให้เฟสบุ๊คได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพจที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจี ถ้าคุณลงชื่อใช้งานเฟสบุ๊คอยู่ ระบบจะสามารถเชื่อมต่อคุณไปยังบัญชีเฟสบุ๊คของคุณได้ โปรดทราบว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่คุณเข้าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโดเมน www.bmw.co.th ไม่ว่าคุณจะใช้งานปลั๊กอินหรือไม่ก็ตามเช่น การกดปุ่ม ‘Like’ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจะถูกส่งไปยังเฟสบุ๊คบนบราวเซอร์ของคุณและบันทึกไว้โดยตรง คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับวิธีการที่ข้อมูลจะถูกประมวลผลต่อไปและใช้โดยเฟสบุ๊ค พร้อมกับสิทธิของคุณและการตั้งค่าตัวเลือกเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ในหมายเหตุการป้องกันข้อมูลเฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/policy.php)

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เฟสบุ๊คเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเรา คุณจะต้องออกจากบัญชีเฟสบุ๊คก่อนเข้าเยี่ยมชมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบีเอ็มดับเบิลยูเอจีบนโดเมน www.bmw.co.th

ข้อแนะนำเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีหน่วยเป็นกม./ลิตร และการปล่อยก๊าซ CO2 จะมีหน่วยเป็นก./กม. ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยโดยประมาณที่ได้จากการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมของห้องปฏิบัติการ ค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ที่แสดงอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าตัวเลือกที่เลือกใช้สำหรับรถรุ่นนั้นๆ กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ตัวแทนจำหน่ายของท่าน ข้อมูลนี้ได้รับการคำนวณมาอย่างดี อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไปและเป็นการประเมินจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าเลือก บีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ตามที่ระบุไว้ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลจำเพาะ และภาพประกอบทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุด ณ เวลาที่จัดทำเว็บไซต์ บีเอ็มดับเบิลยูเอจี มิวนิก ประเทศเยอรมนีและบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทยสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับสี วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นรถได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือการแสดงผลใดๆ ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลถึงราคาจำหน่ายและรายละเอียดของรถบีเอ็มดับเบิลยูจะกำหนดรุ่นปีของตัวรถโดยยึดตามข้อบังคับทางกฎหมาย การกำหนดรุ่นปีสำหรับรถบางรุ่นอาจจะนานกว่าหรือสั้นกว่าสิบสองเดือน รถบางรุ่นอาจแสดงพร้อมกับข้อมูลอุปกรณ์เสริม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการบีเอ็มดับเบิลยูของท่านและ /หรือตัวแทนจำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูที่ได้รับการรับรอง

การเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และรับรู้ความรับผิดชอบในฐานะเป็นบริษัทที่ยึดถือหลักปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  เรามิได้แสดงความรับผิดชอบเฉพาะในด้านธุรกิจของเราเท่านั้น หากแต่ใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะให้มีการปฏิบัติตามสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ในห่วงโซ่อุปทานของเราทั่วโลก.ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คำแถลงนโยบายว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสิ่งแวดล้มที่เกี่ยวข้อง หรือ เยี่ยมชมข้อมูลที่ www.bmwgroup.com/humanrights

เพื่อป้องกันและแก้ไขเยียวยาผลกระทบร้ายแรงด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบของเราด้วย พนักงานทุกท่าน คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราสามารถร้องเรียนผ่านทาง สายด่วนบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (BMW Group SpeakUp Line) หรือ ผู้ตรวจการ (Ombudsperson). ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการร้องเรียนของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ในช่องทางออนไลน์ดังนี้ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ร้องทุกข์ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ

Scroll to Top