7 ภาคองค์กรชั้นนำของไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ 6 ทีมสุดยอดในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 พร้อมจับมือผลักดันศักยภาพนิสิตนักศึกษาไทย ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศ

ติดต่อ

Carl Byoir & Associates

ดาวน์โหลด

30.79 MB

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการรังสรรค์ไอเดียโครงการเพื่อความยั่งยืน

คณะผู้บริหารจาก 7 องค์กรพาร์ทเนอร์ในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ร่วมพิธีปิดโครงการและ
ประกาศผลผู้ชนะ ในโครงการแข่งขัน CHOICEISYOURS 2023 โดยได้ประกาศทีมผู้ชนะจำนวน 6 ทีม
ที่ได้รับโอกาสในการเลือกฝึกงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์ชั้นนำของประเทศไทย และได้แสดงศักยภาพ
ที่โดดเด่นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ในภาพ – มร. สเวน ฮ็อฟเดน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
(แถวบน ที่ 10 จากซ้าย), คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์
กลุ่มเซ็นทรัล (แถวบน ที่ 6 จากซ้าย) คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา (แถวบน ที่ 5 จากซ้าย), คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (แถวบน ที่ 9 จากซ้าย) คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี (แถวบน ที่ 7 จากซ้าย) คุณนพฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานการตลาด บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (แถวบน ที่ 6 จากขวา) และคุณเคเค ชง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน
(แถวบน ที่ 5 จากขวา)

กรุงเทพฯ. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจี โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดพิธีปิดโครงการและประกาศผลผู้ชนะในโครงการแข่งขัน CHOICEISYOURS 2023 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมเยาวชนนิสิตนักศึกษาไทยรุ่นใหม่ ในแนวคิดด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อรังสรรค์และนำเสนอไอเดียแปลกใหม่ในหลากหลายรูปแบบ จุดประกายความคิดที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โครงการอันเป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในไทยต่อไปในอนาคต โครงการดังกล่าวยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้สำคัญทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับเยาวชนไทยในการแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต  

มร. สเวน ฮ็อฟเดน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวถึงโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ว่า “โครงการ CHOICEISYOURS ปีที่สองนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอีกครั้งด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตรทุกราย ทั้งกลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจีโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รวมถึงทีมงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย  ทั้งนี้ ด้วยเป้าหมายของโครงการในการสนับสนุนแนวทางของความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ 6 ข้อของบีเอ็มดับเบิลยู ได้แก่ การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจหมุนเวียน การคำนึงถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานทางสังคม และจุดยืนของพนักงานในสังคม เราได้เห็นไอเดียที่มีความสร้างสรรค์และมีศักยภาพหลายโครงการที่สามารถมีส่วนช่วยในการมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
ความยั่งยืนที่แท้จริง เราได้เห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกใบนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนสามารถร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดได้อย่างแท้จริง ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา และผมขอสนับสนุนให้เยาวชนทุกคนมุ่งหน้าสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป เพราะพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอยู่ในมือพวกคุณแล้ว”

การแข่งขันในโครงการ CHOICEISYOURS 2023 เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และมีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 องค์กรชั้นนำของไทยจากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัลและมูลนิธิชัยพัฒนา ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เอสซีจีโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ และเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ซึ่งต่างก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทำให้โครงการ CHOICEISYOURS 2023 ประสบความสำเร็จ โดยในปีนี มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 111 ทีม จำนวน 221 คนจาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และได้สร้างสรรค์ไอเดียโครงการด้านการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างน่าสนใจ ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาจากทีมผู้ชนะจำนวน 6 ทีมได้รับโอกาสในการเลือกฝึกงานกับองค์กรพาร์ทเนอร์ชั้นนำของประเทศไทย และ 6 โครงการที่มีความโดดเด่นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง ได้แก่

  • ทีมชนะเลิศ: ทีม Waste Warriors จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโครงการตลาดสะอาด ด้วยการใช้แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์ ชักชวนชุมชนตลาดโพธารามให้ร่วมกันแยกขยะอินทรีย์แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งทำเป็นปุ๋ยหมักให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดยทีม Waste Warriors จะเข้าร่วมฝึกงานกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: ทีม Camp Loop จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการการประยุกต์เอาวัสดุไวนิลเหลือใช้มาเปิดบริการขาย เช่า และซ่อมแซมอุปกรณ์แคมปิ้ง โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการได้เห็นแผ่นป้ายไวนิลหาเสียงจำนวนมากหลังการเลือกตัง จึงต้องการนำวัสดุเหลือใช้เหล่านั้นมาทำเป็นโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม โดยทีม Camp Loop จะเข้าร่วมฝึกงานกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง: ทีม Benedict Team จากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับโครงการนำ LINE CHAT BOT มาประยุกต์ใช้กับการจัดการปัญหาเรื่องเศษอาหารด้วยการวิเคราะห์ความสุกของผลไม้เพื่อให้ทราบถึงอายุการเก็บรักษาของผลไม้ (Shelf-Life) ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดขยะและลดการปล่อยแก๊สมีเทนที่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิโลก โดยทีม Benedict จะเข้าร่วมฝึกงานกับเอสซีจี
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสาม: ทีม Yep Peng จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กับโครงการนำเอาเศษหนังเหลือใช้จากโรงงาน กับขยะจากหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายยากมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เก้าอี้แบบ Bean Bag เพื่อลดการเสียต้นทุนโดยใช่เหตุและลดการเผาทำลายขยะซึ่งจะทำให้โลกร้อน โดยทีม Yep Peng จะเข้าร่วมฝึกงานกับโนเบิล ดีเวลลอปเมนท์
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับสี่: ทีม BY by จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับโครงการ Revlok ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุก่อสร้างด้วยการนำมาขึ้นรูปใหม่ โดยทางทีมได้ไอเดียมาจากการหาทางกำจัดเศษอิฐซึ่งเป็นขยะบริเวณรอบคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อมบริเวณรอบสถาบันดูสวย สะอาดตามากยิ่งขึ้น โดยทีม BY by จะเข้าร่วมฝึกงานกับมูลนิธิชัยพัฒนา และกลุ่มเซ็นทรัล
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับห้า: ทีม COPIC จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับโครงการ Easy Plant ด้วยการนำเศษขยะเหลือใช้จากในบริเวณห้องทำงานของคณะสถาปัตยกรรมมาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ที่สามารถนำลงดินและย่อยสลายได้เลย กับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะแบบมีดีไซน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมามีมูลค่าและทำให้คนหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น โดยทีม COPIC จะเข้าร่วมฝึกงานกับเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  

“โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้ลงสำรวจชุมชนจริง ๆ คุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้เราได้รู้ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน การเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ทำให้เราได้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเข้าร่วมเวิร์กช็อปทำให้เราได้ทักษะต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการนำเสนองาน ทำให้รู้ว่าต้องเรียบเรียงเนื้อหาอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย และสื่อสารออกมาได้เข้าใจที่สุด และยังได้เพื่อนใหม่อีกมากมายจากโครงการนี้ นอกจากนี้ ยังได้โอกาสในการฝึกงานกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งตรงกับความสนใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเราอีกด้วย” นางสาวเบญจวรรณ ธนพรโพธา นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากทีม Waste Warriors กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากโครงการ

ด้านนางสาวณัฐสิตา สุวรรณนิตย์ นิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม Camp Loop ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการในครั้งนี้ว่า “เราได้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนเข้าฝึกอบรมในกิจกรรมเวิร์กช็อป เพราะได้ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่ และได้รับประสบการณ์มากมายจากพี่เลี้ยงที่มาช่วยตีกรอบให้เรา ต้องขอบคุณพี่ ๆ จากทางบีเอ็มดับเบิลยูมาก ที่ช่วยชี้คำถามและช่วยพัฒนาไอเดียของพวกเราให้ดีขึ้น โดยเราเรียนมาทางสายวิศวกรรมอยู่แล้ว และบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรง เราเลยคิดว่าค่อนข้างตรงสายและอยากจะลองเข้าไปเรียนรู้ด้านกระบวนการในโรงงานรวมถึงการทำงานในองค์กร สุดท้ายเราอยากฝากให้คนที่อยากสมัครเข้ามาในโครงการไม่ต้องกังวล ให้มีความมั่นใจและสมัครเข้ามาก่อน แล้วจะได้รับประสบการณ์ทั้งในด้านธุรกิจและด้านการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ เอง”

นอกจากนี้ นางสาวสุนิตา เสถียรจารุการ นิสิตปีสอง คณะวิทยาการสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยบูรพา Benedict Team ยังได้กล่าวถึงโครงการ CHOICEISYOURS 2023 ว่า “เราได้ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในช่วงกิจกรรมเยี่ยมชมสถานปฏิบัติงาน เช่น โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และเอสซีจี เพราะทำให้เราเห็นว่าสถานที่จริงซึ่งมีขนาดใหญ่และมีกระบวนการจัดการมากกว่าที่เราคิด ทำให้เราทราบว่าวิธีการจัดการกับเศษอาหารของแต่ละที่มีความแตกต่างกัน และยังได้รับความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงหลายท่าน รวมทั้งยังทำให้เราได้ไอเดียมาประยุกต์ใช้กับโครงการของเรา เราได้ประสบการณ์มหาศาล ทั้งเรื่องการทำงานเป็นทีม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา รวมทั้งการนำเสนอความคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ ซึ่งทำให้เราตัดสินใจเลือกฝึกงานกับเอสซีจีเพราะเป็นบริษัทใหญ่ระดับต้น ๆ ของประเทศและมีธุรกิจในหลายภาคส่วนมาก”

โครงการ CHOICEISYOURS 2023 เปิดให้นิสิตนักศึกษาในไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมและการลงมือปฏิบัติจริงเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ จากองค์กรพาร์ทเนอร์ทั้ง 7 ราย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในการต่อยอดแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษายังได้รับโอกาสในการไปทัศนศึกษาเยี่ยมการดำเนินธุรกิจขององค์กรพาร์ทเนอร์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร โดยรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรใหม่น้อยที่สุด

รูปภาพเพิ่มเติม

จากซ้าย
1.     คุณภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิก มูลนิธิชัยพัฒนา
2.     คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล
3.     คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
4.     คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจพันธมิตร ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย
5.     มร. สเวน ฮ็อฟเดน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การเงิน บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย
6.     คุณนพฤทธิ์ ทรัพย์ทิพยรัตนา ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานการตลาด บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
7.     คุณเคเค ชง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย จำกัด
ทีมชนะเลิศ Waste Warriors
ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Camp Loop
ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง Benedict Team
ทีมรองชนะเลิศอันดับสาม Yep Peng
ทีมรองชนะเลิศอันดับสี่ BY by
ทีมรองชนะเลิศอันดับห้า COPIC
ภาพบรรยากาศจากกิจกรรม Design Thinking Workshop
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานของเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทยที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติและร่วมเพาะกล้าไม้เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บางกะเจ้า
กิจกรรมดูสายประกอบรถยนต์ของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย
เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก จากเอสซีจีซี ณ i2P Center จ.ระยอง
เยี่ยมชมการจัดการขยะแหอวน ในโครงการ Nets Up ณ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง
เยี่ยมชมโครงการแยกขยะตามแนวทาง Circular Economy ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ
ติดอาวุธให้น้อง ๆ ในกิจกรรม Workshop Presentation Skill
ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ
การนำเสนอโครงการรอบตัดสิน ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ
การนำเสนอโครงการรอบตัดสิน ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ
การนำเสนอโครงการรอบตัดสิน ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี
บางซื่อ
การนำเสนอโครงการรอบตัดสิน ณ สำนักงานใหญ่เอสซีจี บางซื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

7Series with Oriental (6)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูด้วยบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูให้แก่แขกผู้เข้าพัก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand Q1 2024 Performance
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ผู้นำตลาดกลุ่มรถยนต์พรีเมียมต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย ด้วยการครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand received 14 Car & Bike of the Year 2024 awards
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียม กวาดรางวัลสองเวทีซ้อน คว้า 14 รางวัลจากเวทีCar & Bike of the Year 2024 ด้วยแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พร้อมรับรางวัลบริษัทรถยนต์ขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023-2024
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้นำความเป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Manufacturing Thailand & King Mongkut’s University of Technology North Bangkok University of Technology North Bangkok MOU_1
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเยาวชนไทย
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (BMT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เพื่อผสานการทำงานในด้านการศึกษา...
อ่านเพิ่มเติม
MEDIA_20240301 Groundbreaking Ceremony_01 Group photo
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง      
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและความยั่งยืนครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยการก่อสร้างโรงงานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในจังหวัดระยอง...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Annual Press Con 2024_1
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากแนวทางของบีเอ็มดับเบิลยูในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตแห่งยนตรกรรมที่ยั่งยืน...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา