บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับเยาวชนไทย

ติดต่อ

Carl Byoir & Associates

ดาวน์โหลด

19.21 MB

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย นำโดย มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และ มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เป็นตัวแทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันมาตรฐานด้านการศึกษา งานวิจัย และแรงงานในอนาคตของประเทศไทย สำหรับนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท

ระยอง. บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (BMT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) เพื่อผสานการทำงานในด้านการศึกษา การวิจัย การสรรหาและแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมไปถึงโครงการความร่วมมืออื่น ๆ สำหรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยทั้งในหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาในประเทศไทยด้วยการส่งมอบโอกาสในการฝึกงานให้แก่เยาวชนที่มีศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู ทำงานร่วมกันในด้านงานวิจัย จัดการเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ที่ระยอง รวมทั้งจัดทำโครงการปรับและพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในอนาคตของประเทศไทย เพื่อให้มีทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์

มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังจะช่วยบ่มเพาะอีโคซิสเต็มของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอนาคตของประเทศอีกด้วย ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% เรามองเห็นความต้องการบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ในฐานะผู้นำในตลาดรถยนต์ระดับพรีเมียม บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนบุคลากรในประเทศ และตั้งเป้าที่จะยกระดับทักษะให้แก่นักเรียนไทย ผ่านโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เข้าฝึกงาน การช่วยสนับสนุนด้านการทำงานวิจัย และการให้บุคลากรของบีเอ็มดับเบิลยูได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาของสถาบัน เราเชื่อว่าการลงทุนในภาคการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนไทย จะมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโต รวมทั้งช่วยวางรากฐานให้แก่อนาคตของภาคยนตรกรรมของประเทศ”

ด้าน มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กล่าวว่า “บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ซึ่งนั่นทำให้เรามีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในด้านการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศไทย เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคต โครงการความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโชน์กับทั้งสองฝ่าย เพราะทำให้เราสามารถร่วมมือกันในด้านโครงการวิจัย การแบ่งปันองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมถึงการสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนทั้งในแง่ของวิชาการและวัฒนธรรม ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับภาคการศึกษาของประเทศไทย และถือเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเราที่มีให้กับประเทศไทยในด้านการร่วมพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกำลังเติบโตทั้งในกลุ่มยานยนต์แบบ 4 ล้อและ 2 ล้อ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า” 

ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะทำงานร่วมกับบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การสรรหาบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากร และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีศักยภาพ ได้เข้าฝึกงาน ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึงหนึ่งปี นอกจากนี้ยังจะช่วยสนับสนุนนักศึกษาของสถาบันในด้านต่าง ๆ ทั้งการทำงานวิจัยที่สถานปฏิบัติงานของบริษัท หัวข้อการวิจัย การเยี่ยมชมโรงงานของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย สนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากรบีเอ็มดับเบิลยูและทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะบุคคลากรของบีเอ็มดับเบิลยู พัฒนาทักษะ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง อำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ณ บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มุ่งสนับสนุนโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาไทยทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ความร่วมมือระหว่างบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในครั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับการศึกษาในประเทศไทยด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญจากทางบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ให้แก่นักเรียน นักศึกษาไทย จากทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับการปรับและพัฒนาทักษะแรงงานในอนาคตของประเทศ ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในภาพรวม

รูปภาพเพิ่มเติม

มร. เอริค รูเก้ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มร. คนุท โบลกแคร์ กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
บีเอ็มดับเบิลยู พาร์ทส์ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

7Series with Oriental (6)
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย จับมือโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ร่วมมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูด้วยบีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7
บีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ร่วมกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในการมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟสุดหรูให้แก่แขกผู้เข้าพัก...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand Q1 2024 Performance
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ผู้นำตลาดกลุ่มรถยนต์พรีเมียมต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ท้าทาย ด้วยการครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยในไตรมาสแรกของปี...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand received 14 Car & Bike of the Year 2024 awards
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์ระดับพรีเมียม กวาดรางวัลสองเวทีซ้อน คว้า 14 รางวัลจากเวทีCar & Bike of the Year 2024 ด้วยแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด พร้อมรับรางวัลบริษัทรถยนต์ขวัญใจมหาชนอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2023-2024
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ต่อยอดความแข็งแกร่งด้านการเป็นผู้นำความเป็นเลิศในกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ระดับพรีเมียมของประเทศไทย คว้า 14 รางวัลจากเวที Car...
อ่านเพิ่มเติม
MEDIA_20240301 Groundbreaking Ceremony_01 Group photo
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เปิดตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงแห่งใหม่ในจังหวัดระยอง      
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เดินหน้าวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและความยั่งยืนครั้งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ด้วยการก่อสร้างโรงงานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในจังหวัดระยอง...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Annual Press Con 2024_1
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่รับปี 2567 ด้วยยนตรกรรมใหม่ 10 รุ่นจากทั้งสามแบรนด์ ตอกย้ำจุดยืนเบอร์หนึ่งในกลุ่มยานยนต์พรีเมียม
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ครองแชมป์ตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถยนต์พรีเมียมของประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่สี่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากแนวทางของบีเอ็มดับเบิลยูในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตแห่งยนตรกรรมที่ยั่งยืน...
อ่านเพิ่มเติม
BMW Group Thailand Business Performance 2023
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย คว้าแชมป์ผู้นำตลาดในกลุ่มรถยนต์พรีเมียมไทยต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน
บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จอีกครั้งด้วยผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมยอดจดทะเบียนที่แข็งแกร่งทั้งในกลุ่มรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและกลุ่ม...
อ่านเพิ่มเติม
Scroll to Top

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา

ข้อกำหนดการใช้งาน / ข้อความสงวนลิขสิทธิ์

โปรดรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเพื่อที่จะเริ่มดาวน์โหลดเนื้อหา